Pécsi Pedagógiai Főiskola - értekezletek, kari-, tanácsülések, 1958-1959

1958. szeptember 4., kibővített tanácsülés - Napirend: - 1. Az 1958/59. tanév munkatervének megvitatása. - 2. Pályázatok elbírálása (Kémiai, Növénytani, Állattani, Német és Fizikai Tanszékekre tanársegédi, ill. adjunktusi állások). - 3. Rizner Józsefné Csehszlovákiában szerzett oklevele honosítása iránti kérelme. - 4. Bejelentések. A nyáron érkezett fontosabb rendeletek ismertetése.

ÁLLAMI PEDAGÓGIAI FŐISKOLA PÉCS, Ifjúság úfj« i. 480./1958. V ‘ Jegyzőkönyv az 1958.szeptember A—i tanácsülésről.

Next

/
Thumbnails
Contents