Pécsi Pedagógiai Főiskola - értekezletek, kari-, tanácsülések, 1953-1954

1953. augusztus 31., tanévnyitó kari ülés - Napirend: - Napirend: - I. A pedagógiai oktatás helyzete és feladatai. - II. A gyakorlati képzés helyzete és feladatai főiskolánkon.

Felvétetett 1955*augusztus 31-én a pécsi Fed*főiskola tanévnyitó kari ülésén* Jelen vannakt A főiskola igazgatóba, oktatói kara, osztályvezetői, a gyak.isk*igazgatója, Szeles Ferenc elvtárs a Városi Pártbizottság részéről,továbbá a katonai tanszék vezetője és politika tisztje a marxizmus-leninizmus tanszék kiküldötte és végül az Egyetemi DISZ. Bizottság kiküldöttde. Hr «Szántó Károly igazgató üdvözli a megjélénteket és bejelenti a napirendi pontokat! 1* Az 0*M* 85>*57/1953*sz. Utasításának ismertetése az 1953-54* tan­év főfeladatairól a pedagógiai főiskolák számára* 2« Az 1953-54«évi első félévi munkaterv ismertetése* A napirend ismertetése előtt az Igazgató szeretettel üdvözli a főis­kolára kinevezett oktatókat! docensét, adjunktusokat és tanársegé­deket, és munkájukhoz sok sikert kivan* Az 0*M*Utasitásának felolvasása majd pedig az 1953-5h*évi első fél­évi munkaterv ismertetése után igazgató kéri az elvtársakat, hogy mindannyiín vegyek részt a vitában és ezzel segitsék elő a helyes­álláspont kialakítását, vitassák meg a )íét folyamán megoldandó feladatokat* , 5 1*/ Pr.üherkovich Gábor* A munkatervvel kapcsolatban megjegyzi, hogy az előzőekhez képest további haladást mutat* A kimondottan adminiszt­ratív jellegű munkák száma csökkent és ezzel a ténylege» oktató- nevelő munka fokozódik* Általában a pedagógiai munka előtérbelépése észlelhető* Hiányolja, hogy a levelező oktatásról nem esett szó a munkaterv tervezetében, pedig ez a tanszékek egyik legfontosabb feladata; lesz és Így annak a tanszéki munkátervekben ott a helye* 1 Szükségesnek tartja az osztályfőnökök havonkénti érteke zletét, ellen­ben nem tartja szükségesnek a havonkénti Írásbeli jelentést. Az érte­kezleteken az osztályfőnökök amúgy is ismertetik csoportjuk helyzetét problémáit és igy az értekezlet jegyzőkönyve egyben az osztályfők összésitett jelentése is az elmúlt hónap munkájáról* A munkaterv bevezetőjében kizárólag módszertani tudományos munkákról van szó, mig a továbbiakban eyéb tudományos munkáról is szó esett* au «1 1 oirhflnn/?ót:at; a mmlni'hAHlhAn Hlrft’m'tffálni.

Next

/
Thumbnails
Contents