Beszédek tára záratékul az 1837-diki ország gyűlési jegyző könyvhez / N. Szebenben [Nagyszeben] / Nyomtattatott Filtsch Sámuel Könyv Nyomó Intézetében / 1837-[1838]

97. országos ülés

098 Januarius’ 5-kén tartott kilenczvenheted. Orsz. Ül. Veres Jósef (torda vgye.) A’felolvasott serelmek ország’díplomatiaját tévő egyik vallási status sérelmei lévén , nem nézethetnek egyes személy kérelmé­nek, ’s ugyan azért kérdésen kívül sérelmekkeli egybekapcsolatot, következőleg or­szágos visgálatot kivánúlag - nem csak törvény, de természet szerént is köziratra adandók. Cseréi Miklós (k. hív.) Maga sem lát okot a’ köziratra adás ellen. I. elnök: E’szerént hát köziratra fog adatni; (helyes! köziratra!) J. elnök: A’ sérelmi biztosság maga munkája sorában a’ tiszti választási sérelmeket érdeklő munkálatot béadta, melyeknek felolvasását szükségesnek látja. (helyes !) (Olvaslalik ele hé nem végeztethetik). I. elnök: Eltelvén az üdő a’ gyűlést eloszlatja - a’ félbenmaradolt lágy­nak folytatását a’ jövő ülésre halasztván.

Next

/
Thumbnails
Contents