Felséges Első Ferentz austriai császár, Magyar', és Cseh ország' koronás királlyától Po'sony szabad királyi 1808-dik esztendőben, boldog aszszony havának 28dik napján rendeltetett Magyar ország gyűlésének írásai (Pozsony, 1808)

FELSÉGES ELSŐ PEREN TZ AUSTRIAI CSÁSZÁR, MAGYAR’ és CSEH ORSZÁG’ KORONÁS KIRALLYÁTÓL PO’SONY SZABAD KIRÁLYI i 8 o 8 dik ESZTENDŐBEN, BOLDOG ASZSZONY HAVANAS zgdik NAPJAN RENDELTETETT MAGYAR ORSZÁG GYÉLÉSÉNEK---- !■ ■----------­P ‘0 S 0 B A N, FÜSKÚTI LÄNDERER MIHÁLY’ BETŰIVEL. 1 $ O %■

Next

/
Thumbnails
Contents