Felséges Első Ferentz austriai császár, Magyar' és Cseh ország' koronás királlyától Buda szabad királyi fővárosába 1807-dik esztendőbenn, Sz. György-havának 5-dik napjára rendeltetett Magyar ország' gyűlésének jegyző-könyve (Pest, 1807)

D I A R I UM « • COMITIORUM • \ • REGNI HUNGÁRIÁÉ. I 8 o 7. ' *

Next

/
Thumbnails
Contents