Articuli LIII. Montanisticae Deputationis cum Reflexionibus Deputationis Juridicae, Articulo 67. 1791. ordinatae cum Indice generali (Pest, 1807)

1807 / 1

niculis per universum Hungáriáé Regnum, & Partes eidem adne­xas reperibilibus, illarumque dis­quirendarum, & cultivandarum concessione, & Inveftitura, nec non oeconomico - Camerali Ad- miniftratione ex Dispositione Ar­ticulorum Caroli I. Decreti uni­ci 16. & 17. Ludovici I. Decret, unici 13- Sjgismundi Decreti II. 5j. item Decret. III. 13. Alberti Decret. I. 6. Mathio I. Decret. VI. 49. Uladislai Decret. I. 30. & Deer. VII. 1. Ludovici Deer. II. 13. 14. item Deer. VII. 3. nec non Ferdinandi I. Decreti VIII. 50. 1608. ante Coronationem 22. re- fpective Ferdinandi II. Decreti I. 46. ad Jus Corono, abfolutam- que, & immediatam Poteftatem Regiam pertinentibus ad íalvan- dum, & omni tempore illaese con­servandum Jus hoc Regium Co­ronale antelatae Leges hic quo­que renovantur f contra omnes vero Juris hujus Regii coronalis, provenientiumque ex eodem Proven­tuum turbatores, Poenae in S. Ste­phani Regis Deer. II. capite 42. Uladislai II. Decreti PII. 2do. Lu­dovici II. Decret. II. 3. 1609. 16. h? i6ig. 43. Articulis ßatutae ex­tenduntur ; nos autem funefto Ar­ticulorum 54. 1609. -9* 1618- 46. 1622. exemplo permoti, Dominos Sta­tus b? Ordines Regni de eo cer­tos, b? Jecur os reddimus, quod ab­alienationem Fodinarum, nullo un­quam tempore admijjuri fimus. 4 Juxta modificationem Juridico Deputationis, poft vocem reno­vantur, loco cursivis litteris im- preiforum usque §. 2. addita funt fequentia: f eo infuper declarato, & ad Ca­sum neceifarii nefors Cambii Bo­norum Poffeirorem eorundem, ii is in cambium ea cedere recusa­ret, Fiscus Regius coram Tabu­la Regia convenire teneatur, ubi quoitiones etiam circa eequiva- lens occurfurae decidentur, con­tra omnes vero Juris hujus Re­gii Coronalis, provenientiumque ex eodem Proventuum Turbato­res Pona Regnotenus, in codice de delictis Partis 2do Articulo 5to fancita conliituitur, Sua Ma- jeftas autem Sacratissima Arti­culorum 54. 1609. 29. 16 r8- 46. 1622. exemplo per mota Dominos Status & Ordines Regni , de eo certos & fecuros reddere digna­tur, quod abalienationem Juris hujus R.egalis nullo unquam tem­pore admiiTura fit, quin imo ad casum aut abalienationis, aut Exarendationis Juris ejusdem Fi- fcum Regium obligatio maneat, contra Ementem ad pcenam du­pli, & refpective ammissionem inveitito Summae procedendi, huc tamen non intellecto, inter Ca­meras Montanas & urburarios hber.x Ratarum Fodinalium em­ptionis, & venditionis Jure.

Next

/
Thumbnails
Contents