Naponként-való jegyzései az 1802dik esztendőben felséges második Ferentz római tsászár Magyar, és Tseh ország koronás királya által Posony szabad királyi várossában pünkösd havának [május] 2-dik napjára rendeltt, s ugyan ott azon esztendőben mind szent (Buda, 1802)

NAPONKÉNT-VALÓ A Z I8ö£" ESZ TENDÖBEN FELSÉGES MÁSODIK FERENTZ RÓMAI TSÁSZÁR , MAGYAR, ÉS TSEH ORSZÁG KORO­NÁS KIRÁLYA ÁLTAL POSONY SZABAD KIRÁLYI VÁROSSÁBAN PÜN- KjSD HAVÁNAK 2-dik NAPJÁRA RENDELTT, á UGYAN OTT AZON ESZTENDŐBEN MIND SZENT HAVANAK NAPJÁBAN BE-FEJEZETT. MAGYAR ORSZÁG GYŰLÉSÉNEK; MELLYEK EREDET-KÉPEN MAGYAR NYELVEN IRATTATTAK, ÉS AZ OR­SZÁG GYŰLÉSÉNEK FO V1GYÁZÁSA ALATT HITELESEN DEÁK NYELVRE l1 OKDITT AXT AK. PO’S ONT BAN, FÜSKÚTI L ANDERER MIHÁLY BETŰIVEL M. DCCC. 11. ff »» .

Next

/
Thumbnails
Contents