Naponként-való jegyzései az 1792dik esztendőben felséges Ferentz Magyar, és Cseh országi király által, szabad királyi várossába Budára pünkösd havának 20dik napjára rendelt, 's ugyan ott azon esztendőben Szt. Iván havának 26dik napján bé-fejezett Magyar ország gyülésének (Buda, 1792)

£11 i C'O b ‘ NAPONKÉNT-V ALÓ JEGYZÉSEI A 2 ijedik ESZTENDŐBEN MAGYAR, ÉS CSEH ORSZÁGI KIRÁLY ÁLTAL, SZABAD KIRÁLYI VAROSSÁBA BUDARA PÜNKÖSD HAVANAK 2odik NAPJÁRA RENDELT , ’S UGYAN OTT AZON ESZTENDŐBEN SZENT-IVAN HAVÁNAK 26dik NAP- JAN BÉ-FEJEZETT. MAGYAR ORSZÁG GYŰLÉSÉNEK; MELLYEK EREDET-KÉPEN MAGYAR NYELVEN ÍRATTATTAK, ÉS AZ ORSZÁG GYŰLÉSÉNEK FÖ-VÍGYÁZASA ALATT, HITELESEN DEÁK NYELVRE FORDÍTTATTAK. B V D Á N9 A' KIRÁLYI AKADÉMIA* BETŰIVEL. M. DCC. XCII. \

Next

/
Thumbnails
Contents