Naponként-való jegyzései az 1792dik esztendőben felséges Ferentz Magyar, és Cseh országi király által, szabad királyi várossába Budára pünkösd havának 20dik napjára rendelt, 's ugyan ott azon esztendőben Szt. Iván havának 26dik napján bé-fejezett Magyar ország gyülésének (Buda, 1792)

NAPONKENT -V ALO JEGYZÉSEI A Z 1792Ä £SZ TENDÖBEN I MAGYAR, ÉS CSEH ORSZÁGI KIRÁLY ÁLTAL, SZABAD KIRÁLYI VAROSSÁBA BUDÁRA PÜNKÖSD HAVANAK 2odik NAPJÁRA RENDELT , ’S UGYAN OTT AZON ESZTENDŐBEN SZENT-IVAN HAVÁNAK oődik NAP­JÁN BÉ-FEJEZETT. MAGYAR ORSZÁG GYŰLÉSÉNEK; MELLYEK EREDET-KÉPEN MAGYAR NYELVEN ÍRATTATTAK, ÉS AZ ORSZÁG GYŰLÉSÉNEK FŐ-VÍGYAZASA ALATT, HITELESEN DEÁK NYELVRE FORDÍTTATTAK. A’ KIRÁLYI AKADÉMIA1 BETŰIVEL. M. DCC. XCU. 4

Next

/
Thumbnails
Contents