Naponként-való jegyzései az 1790dik esztendőben Felséges IIdik Leopold tsászár, és Magyar országi király által, szabad királyi várossába Budára, Szent Jakab havának 6dik napjára rendelt, 's Szent András havának 3dik napjára Posony királyi várossába által-tétetett, 's ugyan ott, következő 1791dik esztendőben, böjt-más havának 13dik napján bé-fejeztetett Magyar ország gyűlésének (Buda, 1791)

NAPONKENT-VALO TSÁSZÁR, ÉS MAGYAR ORSZÁGI KIRÁLY ÁLTAL, SZA­BAD KIRÁLYI VAROSSABA BUDÁRA , SZENT JAKAB HAVÁNAK 6dik NAPJÁRA RENDELT, ’S SZENT AN­DRÁS HAVÁNAK 3dik NAPJARA POSONY KIRÁLYI VÁROSSABA ÁLTAL - TÉTETETT, ’S UGYAN OTT, KŐVETKEZŐ i79idik ESZTENDŐBEN, BÖJT-MAS HAVÁNAK I3dik NAPJÁN BÉ-FEJEZETT MAGYAR ORSZÁG GYŰLÉSÉNEK; EREDET-KÉPEN MAGYAR NYELVEN ÍRATTATTAK, ÉS AZ ORSZÁG GYŰLÉSÉNEK FÖ-VÍGYAZÁSA ALATT, HITELESEN DEÁK NYELVRE FORDÍTTATTAK. f JEGYZÉSEI A Z / MELLYEK B U D Á N, A’ Királyi Akadémia' Betűivel. M, DCC. XCL

Next

/
Thumbnails
Contents