Budán 1790dik Esztendőben tartott Ország Gyűlésének alkalmatosságával írásba bé-nyújtott, 's Köz-tanátskozás alá vett Dólgok és Munkák (Buda, 1791)

Tartalom-mutató

Tartalom-mutató. 1790- 91. Budán 1790-dik Esztendőben tartott Ország Gyűlésének al­kalmatosságával írásba» bé-nyujtott és Köz- tanátskozás alá vett Dolgok, és Munkák. 1./ 3. ülés. Nemes Temes, Torontál és Krassó Vármegyéknek az Ország­hoz való vissza-tsattolások s az Orszá Gyűlésében való Szabad Vök solások s Székek meg-engedése eránt bé-nyujtott Kéréssek. 2. / 4. ülés. A Koronázandó Fejedelemnek Bé- jövetele eránt költ Le­vele . 3. / 5. ülés. A Pártiumbéli három Vármegyéknek Kérése. 4. / 5. ülés. Nemes Hajdú Városoknak Kérések. 5. / 5. ülés. Jászok és Kunoknak Kérések. 6. / 6. ülés. Nemes Erdély Ország részérül be- nyújtott Kérések. 7. / 6. ülés. A Hajdú Városoknak, Szabadságaiknak a Királyi Kötés-Levél ben való bé-iktatása eránt nyújtott Kérések. 8. / 6. ülés. Nevei azoknak , kik a Fo - ^endek közül a Statusok által ki-dolgozott Hitnek formája szerént meg-esküdtének. 9. / 9. ülés, A Jelen-nem lévők Követei eránt ki-rendelt Deputatiónak Munkáj a. 10/ 11. ülés. Az Országnak a Békéssé!’- Szerzésben való Köz- járulása eránt a Fejedelemhez küldött levele. 11/ 12. ülés. Az elébbeni Levélre való Válasza a Fejedelemnek. 12/ 13. ülés. Laczkovits István Temes Vármegyei Vice Ispánnak, Kapitány Laczkovlts János és más Magyar Katona Tisztek eránt bé-nyujtott Esedező-Levele. 13/ 13. ülés. A Jelen-nem-lévok Követteinek meg-visgálására kirendelt Deputatiónak második Relatlója. 14/ 14. ülés. A Magyar Katona Tisztek Szabadulása eránt a Fejedelemhez felküldött Levél

Next

/
Thumbnails
Contents