Erdély Nagy Fejedelemség 1837-ik esztendőben április 17-én N. Szeben szabad királlyi várossában ki-hirdettetett ország gyülésének iromány könyve, 1837. április 17. - 1838. március 31. (Nagyszeben 1838)

E R RELY NAGY FEJEDELEMSÉG' 1837= ESZTENDŐBEN APRILIS TV. S Z E B E N SZABAD KI11ÁLLYI VÁROSSÁBAN KI - HIRDETTETETT ORSZÁG GYŰLÉSÉNEK IROMÁNY KÖNYVE. SZEBENBEN. Nyomtattatott Hochmeister Márton örökössel betűikkel.

Next

/
Thumbnails
Contents