Az erdéllyi három nemzetekből álló Rendeknek 1794-dik Esztendőben Szent András Havának 11-dik napjára Szabad Királlyi Városba Kolosvárra hirdettetett, és több következett napokban tartatott közönséges Gyüléseikben lett Végzéseknek és foglaltosságoknak Jegyzö könyve, 1794. november 12. - 1795. április 2. (Kolozsvár 1795)

három nemzetből ÁLLÓ RENDEKNEK 1794^* ESZTENDŐBEN SZENT ANDRÁS HAVÁNAK n-dik NAPJÁRA SZABAD KIRÁLLYI VÁROSBAN KOLOZSVÁRRA HIRDET TETETT, és TÖBB KÖVETKEZETT NAPOKBAN TARTATOTT KÖZÖNSÉGES GYŰLÉSEIKBEN LETT VÉGZÉSEKNEK É S . FOGLALATOSSÁGOKNAK JEGYZŐ KÖNYVE. KÓLÓ ’S VÁRA TÍ f———■■■■»■■i xni.ur.THMirtm.rii w— ami ■ ■■■■ m ■ ■■ n min Nyomtattatott HQCHMEI5TER MÁRTON Ts. K. Priv. és Dicafieriális a Könyv - Nyomtató költségével. 1

Next

/
Thumbnails
Contents