Az erdéllyi három nemzetekből álló Rendeknek 1792-dik Esztendőben Kis aszszony Havának 20-dik napjára Szabad Királlyi Városba Kolosvárra hirdettetett, és több következett napokban tartatott közönséges Gyüléseikben lett Végzéseknek és foglaltosságoknak Jegyzö könyve, 1792. augusztus 21. - október 22. (Kolozsvár 1972)

három nemzetekből ÁLLÓ RENDEKNEK 1792-^* ESZTENDŐBEN KIS ASZSZONY HAVÁNAK 20-dik NAPJÁRA SZABAD KIRÁLLYI VÁROSBAN K 0 L 0 ’S V A R R A H I R D E T T ' E T E T T, TÖBB é s KÖVETKEZETT NAPOKBAN TARTATOTT KÖZÖNSÉGES G Y ti L É S E I K B E L V É G Z É E S T E T K N E K, V s FOGLALATOSSÁGOKNAK % % ® « KOLO’SVÁRATT Nyomtattatott HOCHMEISTER MÁRTON Ts. Királlyi Priv. Dxcafte­rialis Könyv * Nyomtató áltaL

Next

/
Thumbnails
Contents