A közös ügyek tárgyalására a magyar országgyűlés által kiküldött s Ő Felsége által összehívott bizottság jegyzőkönyve, irományai, naplója, határozatai, 1917 - hiteles kiadás (Bécs, 1917)

A közös ügyek tárgyalására a Magyar Országgyűlés által kiküldött bizottság naplója

1917! 1918. költségvetési év. A KÖZÖSÜGYEK TÁRGYALÁSÁRA A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS ÁLTAL KIKÜLDÖTT S Ó FELSÉGE ÁLTAL 1917. ÉVI DECZEMBER HÓ 3-ÁRA BÉCSBE ÖSSZEHÍVOTT BIZOTTSÁG NAPLÓJA. ♦ AZ ORSZÁGOS GYŐRSIRODA HIVATALOS FELJEGYZÉSEI ALAPJÁN SAJTÓ ALÁ RENDEZTE DR. PAPP EMIL A KÉPVISELŐHÁZI NAPLÓ SEGÉDSZERKESZTŐJE. HITELES KIADÁS. BUDAPEST AZ ATHENA RUM IRODALMI És NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1918.

Next

/
Thumbnails
Contents