A közös ügyek tárgyalására a magyar országgyűlés által kiküldött s Ő Felsége által összehívott bizottság jegyzőkönyve, irományai, naplója, határozatai, 1903 - hiteles kiadás (Bécs, 1903)

A közös ügyek tárgyalására a Magyar Országgyűlés által kiküldött bizottság jegyzőkönyve

A KÖZÖSÜGYEK TÁRGYALÁSÁRA A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS ÁLTAL KIKÜLDÖTT S « FELSÉGE ÁLTAL 1903. ÉVI DECZEMBER HÓ 15-ÉRE BÉC'SBE ÖSSZEHÍVOTT BIZÖTTSÁG JEGYZŐKÖNYVEI. HITELES KIADÁS. BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG 1904.

Next

/
Thumbnails
Contents