A közös ügyek tárgyalására a magyar országgyűlés által kiküldött s Ő Felsége által összehívott bizottság jegyzőkönyve, irományai, naplója, határozatai, 1899 - hiteles kiadás (Bécs, 1899)

A KÖZÖSŰGYEK TÁRGYALÁSÁRA A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS ÁLTAL KIKÜLDÖTT BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYVEI,

Next

/
Thumbnails
Contents