A közös ügyek tárgyalására a magyar országgyűlés által kiküldött s Ő Felsége által összehívott bizottság jegyzőkönyve, irományai, naplója, határozatai, 1895 - hiteles kiadás (Bécs, 1895)

A közös ügyek tárgyalására a Magyar Országgyűlés által kiküldött bizottság jegyzőkönyve

 KÔZÔStGW TAKfiVALÁSÁKA À MAGVAK OKSZÀGGïDLÉS ÁLTAL KIKOLDÜTT S Ö FELSÉGE ÁLTAL 1895. ÉVI JUNIUS HÓ 6-ÁRA BÉCSBE ÖSSZEHÍVOTT BIZOTTSÁG JEGYZÖKÖEYYEI. HITELES KIADÁS. 1895. PESTI KoNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. (Hold-atoza 7. utol

Next

/
Thumbnails
Contents