A közös ügyek tárgyalására a magyar országgyűlés által kiküldött s Ő Felsége által összehívott bizottság jegyzőkönyve, irományai, naplója, határozatai, 1893 - hiteles kiadás (Bécs, 1893)

A közös ügyek tárgyalására a Magyar Országgyűlés által kiküldött bizottság jegyzőkönyve

KO* CGM TÁÍHALÍSÁRA AllMK OBSZiffltlÉS ÁLTAL KIKÍLDÖTT S Ô FELSÉGE ÁLTAL 1893. ÉVI MÁJUS HÓ 25-ÉRE BÉCSBE ÖSSZEHÍVOTT BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYVEI HITELES KIADÁS. BUDAPEST TESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TAKSASAü 1898.

Next

/
Thumbnails
Contents