A közös ügyek tárgyalására a magyar országgyűlés által kiküldött s Ő Felsége által összehívott bizottság jegyzőkönyve, irományai, naplója, határozatai, 1891 - hiteles kiadás (Bécs, 1891)

A közös ügyek tárgyalására a Magyar Országgyűlés által kiküldött bizottság jegyzőkönyve

À «ÖS ÛGÏEK TiMlLÍSÍA4 MAGVAK OKSZÁGGYCLÉS ÁLTAL SIKCLDÓTT S Ö FELSÉGE ÁLTAL 1891. ÉVI NOVEMBER HÓ 9-ÉRE BÉCSBE ÖSSZEHÍVOTT BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYVEI. HITELES KIADÁS. 1891. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG (Hold-utcza 7. sx.)

Next

/
Thumbnails
Contents