A közös ügyek tárgyalására a magyar országgyűlés által kiküldött s Ő Felsége által összehívott bizottság jegyzőkönyve, irományai, naplója, határozatai, 1888 - hiteles kiadás (Bécs, 1888)

A közös ügyek tárgyalására a Magyar Országgyűlés által kiküldött bizottság jegyzőkönyve

I KÖZÖS ÖGTEK TÁRGUL/ÍSARAIIAGTAR ORSZÁGGlíüLÉS ÁLTAL KIKfilöllTT S Ő FELSÉGE ÁLTAL 1888. ÉVI JUNIUS HÓ 9'ÉRE BUDAPESTRE ÖSSZEHÍVOTT BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYVEI. H ITELES KIADÁS. 1888. PESTI KÖNYVNYOMDA -RÉSZVÉNY -TÁRSASÁG. (Hold-utoza 7. szám.)

Next

/
Thumbnails
Contents