A közös ügyek tárgyalására a magyar országgyűlés által kiküldött s Ő Felsége által összehívott bizottság jegyzőkönyve, irományai, naplója, határozatai, 1887 - hiteles kiadás (Bécs, 1887)

A KÖZÖS ÜGYEK TÁKGYAIÁSÁM A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS ÁLTAL KIKÜLDÖTT S Ő FELSÉGE ÁLTAL 1887. MARCZIUS HÓ 1 -ÉRÉ BUDAPESTRE ÖSSZEHÍVOTT BIZOTTSÁG RENDKÍVÜLI ülésszakának JEGYZŐKÖNYVEI, NAPLÓJA ÉS IROMÁNYAI. a» I T X li X 8 K X- Æk H» JL ». BUDAPEST, 1887, PESTI KÖNYVNYOM DA-KÉSZVÉNY-T ÁRSAS ÁG (Hold-utoza 7. szám.)

Next

/
Thumbnails
Contents