A közös ügyek tárgyalására a magyar országgyűlés által kiküldött s Ő Felsége által összehívott bizottság jegyzőkönyve, irományai, naplója, határozatai, 1886 - hiteles kiadás (Bécs, 1886)

A közös ügyek tárgyalására a Magyar Országgyűlés által kiküldött bizottság jegyzőkönyve

i (Ms isiéi Kssmisiii i uras iiszissiiEts íeiie kikíldott S Ö FELSÉGE ÁLTAL 1886. ÉVI NOVEMBER HÓ 4-ÉRE BUDAPESTRE ÖSSZEHÍVOTT BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYVEI. THE ITBLES KIADÁS, 1880. PESTI könyvnyomda-készvény-táksasAg, (Hold-ntutt 7. azám )

Next

/
Thumbnails
Contents