A közös ügyek tárgyalására a magyar országgyűlés által kiküldött s Ő Felsége által összehívott bizottság jegyzőkönyve, irományai, naplója, határozatai, 1884 - hiteles kiadás (Bécs, 1884)

A közös ügyek tárgyalására a Magyar Országgyűlés által kiküldött bizottság jegyzőkönyve

y A ill is ÔGÏEK TÀflGÏALÂSillA A MAGYAR ORSZÁGGYÖLÉS ÁLTAL KIKÖLOÖTT S Ó FELSÉGE ÁLTAL 1884. EVI OKTÓBER HÓ 27-ERE BUDAPESTRE ÖSSZEHÍVOTT BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYVEI. HITELES KIADÁS. 1884. PESTI K ÖN YVN VOM Ü V- KÉSZ VÉN Y-TÁRSASÁG. (Hold-utcza 7. sí.)

Next

/
Thumbnails
Contents