A közös ügyek tárgyalására a magyar országgyűlés által kiküldött s Ő Felsége által összehívott bizottság jegyzőkönyve, irományai, naplója, határozatai, 1882 - hiteles kiadás (Bécs, 1882)

MAGYAR ORSZÁGOS BIZOTTSÁG HATÁROZATA további 21.700,000 forintnyi ^zütacglet tárgyában. BUDAPEST, 1882. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. HOLD-UTCZA 7. SZ.

Next

/
Thumbnails
Contents