A közös ügyek tárgyalására a magyar országgyűlés által kiküldött s Ő Felsége által összehívott bizottság jegyzőkönyve, irományai, naplója, határozatai, 1882 - hiteles kiadás (Bécs, 1882)

tárgyában. BUDAPEST, 1882. PESTI KÖN Y V N YOMDA-R ÉSZVÉN Y-T Á R S A S ÁG. Hold-utcza 7. sz. MAGYAR ORSZÁGOS BIZOTTSÁG HATÁROZATA 8.000,000 forintnyi rendkívüli hadi-özük^églet

Next

/
Thumbnails
Contents