A közös ügyek tárgyalására a magyar országgyűlés által kiküldött s Ő Felsége által összehívott bizottság jegyzőkönyve, irományai, naplója, határozatai, 1881 - hiteles kiadás (Bécs, 1881)

A KÖZÖSÜGYEK TÁRGYALÁSÁRA 1881. évi október hó 27-ére BÉCSBE összehívott MAGYAR ORSZÁGOS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. BUDAPEST, 1881. i­Pesti kiíny y nyomd a-ré3ZYény-tára&3ág. Holri-utcza 7. sz.

Next

/
Thumbnails
Contents