A közös ügyek tárgyalására a magyar országgyűlés által kiküldött s Ő Felsége által összehívott bizottság jegyzőkönyve, irományai, naplója, határozatai, 1879 - hiteles kiadás (Bécs, 1879)

UiÀ KÖZÖSÜGYEK TÁRGYALÁSÁRA 1879. ÉVI DECZEMBER 16-ÁRA BECSBE ÖSSZEHÍVOTT MAGYAR ORSZÁGOS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. W I BUDAPEST, 1880. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZ VÉNY-TÁRSASÁG Hold-utcza 7. az.

Next

/
Thumbnails
Contents