A közös ügyek tárgyalására a magyar országgyűlés által kiküldött s Ő Felsége által összehívott bizottság jegyzőkönyve, irományai, naplója, határozatai, 1878 - hiteles kiadás (Bécs, 1878)

fi KÖZÖSÜGYEK TÁRGYALÁSÁRA KIKÜLDÖTT ÉS 1879-dik évi n.ovem"ber iió 7-érs ! BUDAPESTRE ÖSSZEHÍVOTT ORSZÁGOS BIZOTTSÁGOK HATÁROZATAI. BUDAPEST, 1 8 7 9. pesti könyvnyomda-részyény-tArsasAg. (Uold-utcza 7. •/-)

Next

/
Thumbnails
Contents