A közös ügyek tárgyalására a magyar országgyűlés által kiküldött s Ő Felsége által összehívott bizottság jegyzőkönyve, irományai, naplója, határozatai, 1877 - hiteles kiadás (Bécs, 1877)

KÖZÖSÜGYEK TÁRGYALÁSÁRA KIKÜLDÖTT ÉS 1877. évi deczemöer 5-re BECSBE összehívott ORSZÁGOS BIZOTTSÁGOK SATiiozmi. BUDAPEST, 1878. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. (Hold-utcza 4. sz).

Next

/
Thumbnails
Contents