A közös ügyek tárgyalására a magyar országgyűlés által kiküldött s Ő Felsége által összehívott bizottság jegyzőkönyve, irományai, naplója, határozatai, 1876 - hiteles kiadás (Bécs, 1876)

KÖZÖSÜGYEK TÁRGYALÁSÁRA KIKÜLDÖTT ÉS 1876. MÁJUS 15" BUDAPESTRE ÖSSZEHÍVOTT BIZOTTSÁGOK HATÁROZATAI. ——r-e^so-— 1876. PESTI KÖNYVNYOMDA - RÉSZVÉNY • TÁRSASÁG. (Ilolil-utcza 4. az.)

Next

/
Thumbnails
Contents