A közös ügyek tárgyalására a magyar országgyűlés által kiküldött s Ő Felsége által összehívott bizottság jegyzőkönyve, irományai, naplója, határozatai, 1874 - hiteles kiadás (Bécs, 1874)

KÖZÖSÜGYEK TÁRGYALÁSÁRA KIKÜLDÖTT É8 1874. évi April hó 2o-ára összehívott BIZOTTSÁGOK HATÁROZATAI. 1874. PESTI KÖNYVNYOMDA - RÉSZ VÉN Y-TÁRSUL AT. (Hold-utcza 4. sz. i

Next

/
Thumbnails
Contents