Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1914 (Bécs, 1913)

[914. év első liat hónapjára szóló előirányzat. Az előterjesztések jegyzéke. , Füzet Tárgy Szükséglet száma egyenkint összesen i A közös kiadásoknak és bevételeknek az 1914. év első hat hónapjára szóló előirány­zata. I. fejezet. Külügyminisztérium: u í Rendes szükséglet........................................................................................................................ \ Rendkiviili szükséglet............................................................................................................... 8.971.688 50.000 9,021.688 ni Póthitelek . . . ...................................................................................................................... 3,390.500 ni V 2 Add. IV IT. fejezet. Hadügyminisztérium: A. Hadsereg: Rendes szükséglet......................................................................................... Kiegészítő előirányzat .................................................................. Rendkívüli szükséglet . . >................................................................... 234,294.360 6,677.000 760.000 241.731.360 V V 2 Add. A Boszniában és Herczegovinában levő parancsnokságok, csapatok és intézetek rendkívüli hadseregi szükséglete ...................... Kiegészítő előirányzat................................................................... 8,158.835 573.000 8,731.835 VI V 2 Add. V 3 V 4 V 5 V 6 V 7 V 8 V 9 Rendkívüli hitel a hadsereg kifejlesztésére ........................................ Kiegészítő előirányzat................................................................... Rendkívüli tüzérségi hitel............................................................................ Rendkívüli hitel hadi anyag beszerzésére . . ' .................................... Rendkívüli fegyverkezési hitel................................................................... Rendkívüli hitel ottomán hadseregbeli egyének eltartására .... Póthitelék...................................................................................................... Póthitel az egyszeri rendkívüli szükséglethez.................................... Hitelmeghosszabbitások. Válaszok a határozatokra. 7.910.000 4.600.000 200.000 20,800.000 316,678.000 800.000 22.670.000 10.100.000 VI B. Haditengerészet: ( Rendes szükséglet....................................................................... .... . j, • \ Rendkívüli szükséglet................................................................................ 35,199.050 2,674.530 37,873.580 VII VI2 VT 3 VI 4 VT 5 ! VI6 Rendkívüli hitel a flotta kiépítésére..................................................... Külön rendkívüli hitel kikötőépitkezésekre Pólában .......................... Rendkívüli hitelek külön tengerészei szükségletek beszerzésére . Rendkívüli fegyverkezési hitel .................................................................. Hitelmeghosszabbitások. Rendeltetés megváltoztatása. 47,500.000 500.000 7,207.600 40,443.860 VII III. fejezet. Közös pénzügyminisztérium:: Rendes szükséglet ...................................................................................................................... 2,478.350 ! vra X, X ^ IV. fejezet. Száiuellenőrzés: Közös legfőbb számvevőszék : í Rendes szükséglet ...................................t: ....,'.......................................... \ Rendkívüli szükséglet . . . ., . . . . v • •.........................................-, 'I 181.814 3.800 185.614 ix Zárszámadási előterjesztés. X 1911. évi zárszámadás. II XI 1912. évi kezelési számadás. «

Next

/
Thumbnails
Contents