Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1914-1915 (Bécs, 1914)

A közös kiadásoknak és bevételeknek az 1914,15. év költségvetési évre szóié elő­irányzata. I. fejezet. Külügyminisztérium: { Rendes szükséglet........................................................................................................... Rendkívüli szükséglet................................................................................................... Pótkitelék................................................ ...................................................................... 13. fejezet. Hadügyminisztérium: A. Hadsereg: Rendes szükséglet ...........................................................................| A Boszniában és Herczegovinában lévő paranesnokságok, esa- [ patok és intézetek kiegészítő szükséglete............................J I Rendkívüli szükséglet ........................................................................ I Különleges hitelek............................................................................... Póthitelek........................................................................................... Hitelmeghosszabbitások. Rendeltetés megváltoztatása. Válaszok a határozatokra. B. Hadi tengerészet: { Rendes szükséglet............................................................................... Rendkívüli szükséglet....................................................................... Különleges hitelek........................................ ....................................... Hitelmeghosszabbitások. III. fejezet. Közös pénzügyminisztérium: ( Rendes szükséglet............................................................................................... 1 RendkivüU szükséglet....................................................................................... IV. fejezet. SzámeUenőrzés: Közös legfőbb számvevőszék: Rendes szükséglet........................................................................................................... Zárszámadási előterjesztés. 1912. évi zárszámadás. jQQ rt 1913. évi kezelési számadás. ... //ji Az M4/15. költségvetési évre' szóló előirányzat.- Az előterjesztések jegyzéke. Szükséglet egyenkint összesen

Next

/
Thumbnails
Contents