Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1913 (Bécs, 1912)

Tartalom-mutató

meghosszabbítását kéri. Y.'ien: 1912. /1/ 2,­1. Mellékletek az osztrák-magyar monarchia közös kiadásainak és bevételeinek 1913.- évi előirányzatához. 2.1 füzet. 1. rész.1 Hadügyminisztérium. A. Közös hadsereg.' Rendes szükséglet. Wien: 1912. 375 l.1/ Részletes mutatóval,/ Mellékletek az orsztrák-magyar monarchia közös kiadásainak és bevételeinek 1913. évi előirányzatához. 2. füzet. 2. rész. Hadügyminisztérium. A. Közös hadsereg. Rendkívüli szükség­let.' Wien: 1912.' 129 1./ Részletes mutatóval. / Mellékletek az osztrák-magyar monarchia közös kiadásainak és bevételeinek 1913. évi előirányzatához. 2. füzet. IV , rész. Hadügyminisztérium. Rendkívüli hitel a közös hadsereg fej­lesztése alkalmából. Wien: 1912.* VI -A 14 1. A hadügyminisztérium A. hadsereg előterjesztése a köfcös ügyek tárgyalására kiküldött magyar országos bizottsághoz,melyben az uj tábori tüzorségi anyag beszerzésének folytatására egy­szeri rendkívüli szükségletként 2.'000.000 K. részösszeg enge­délyezését kéri. Wien: 1912.1 /1/ 1. Mellékletek az osztrák-magyar monarchia közös kiacá sainak és bevételeinek 1913. évi előirányzatához. Hadügyminisztérium. B. Hadi tengerészet. / Rendes és rendkívüli szükséglet.1/ Wien: 1912.1 VII +159 1. / Részletes mutatóval. / A hadügyminisztérium B. Hadi tengerészet előterjesztése a kö­zös ügyek tárgyalására kiküldött magyar országos bizottság­hoz, melyben a hajóhad kialakítása céljából eszközlendo s terv- szerüleg több évre felosztott beszerzésekre egy 68.'400.000 K-nyi

Next

/
Thumbnails
Contents