Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1913 (Bécs, 1912)

Tartalom-mutató

Tartalom- mutató.' B1/ A közös minisztérium előterjesztése a közös Ügyek tárgyalásai» kiküldött magyar országos bizottsághoz, mellyel az osztiák-ma- gyar monarchia közös kiadásainak és bevételeinek 1913. évi előirányzatát alkotmányos tárgyalás végett bemutatja. Wien: 1912.* 40 1. Mellékletek az osztrák-magyar monarchia közös kiadásainak és bevételeinek 1913. évi előirányzatához. Közös külügyministerium. Wien: 1912.' 30 1. A közös külügyminisztérium előterjesztése a közös ügyek tárgya­lására kiküldött magyar országos bizottsághoz, melyben az 1912.* évre A/ a rendes szükséglethez: 1./ a 2. cim " Utazási és költöz­ködés! költségek " cimü tételénél 120.000 K; 3/ a rendkívüli szükséglethez: a 2.'/ címnél a/ a bukaresti követségi és konzulá­tusi épület megvásárlására 703.'000 K, b/ ezen épület átalakítá­sára és berendezésére 90.000 K, c/ a buenos-airesi követség részére felajánlott palota bútorozási és felszerelési költségei - re 85.000 K, d/ a hágai követségi épület megvásárlásának, átala­kításának és berendezésének költségeire 315.*500 K, összesen te­hát 1.*583.'500 K póthitel engedélyezését kéri.' Wien: 1912.* 2 1. A közös külügyminisztérium előterjesztése a közös ügyek tárgyalá­sára kiküldött magyar országos bizottsághoz, melyben az 1911,'évi költségvetés 2-ik cim 5-ik / uj/ tételének rendkívüli szükségle­téhez " a római Palazzo di Venezia tataorázásra engedélyezett 400.000 K póthitel felhasználási és elszámolási határidejének

Next

/
Thumbnails
Contents