Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1913 (Bécs, 1912)

Az előterjesztések jegyzéke FUzet száma Tárgy Szükséglet egyenkint összesen n ni H2 m ív V Vl V 2 V 8 VI VII VI 2' VI 3 VI4 À közös kiadások és bevételek 1912. évi előirányzata. I. fejezet. Külügyminiszterinm: { Rendes szükséglet...................................................................................... Rendkivüli szükséglet................................................................................. Póthitel....................................................................................................... Hitelmeghosszabbitás. II. fejezet. Hadügyminisztérium: A. Hadsereg: Rendes szükséglet........................................................ Rendkivüli szükséglet ................................................... A Boszniában és Herczegovinában levő parancsnok­ságok, csapatok és intézetek rendkivüli hadseregi szükséglete ................................................................ Rendkivüli hitel a hadsereg kifejlesztésére .... Rendkivüli tüzérségi hitel........................................... Hitelmegh osszabbitások. Válasz a bizottsági határozatokra. B. Hadi tengerészet: { Rendes szükséglet........................................................ Rendkívüli szükséglet ................................................... Rendkívüli hitel a flotta kiépítésére ......................... Külön rendkívüli hitel kikötöépitkezésekre Polában . Hitelmeghosszabbitások. Rendeltetés megváltoztatása. ÜL fejezet. Közös pénzügyminisztérium: “16,209.484 i~j 1 247.619 835.500 372,380.531 5,286.140 12,768.346 19,000.000 4,000.000 67,714.150 4,043.060 67,000.000 1,000.000 16,457.103 377,666.671 71,757.210 VH VIII IX X XI Rendes szükséglet ............................................... IV. fejezet. Számellenőrzés: Közös legfőbb számvevőszék : Rendes szükséglet Zárszámadási előterjesztés. 1909. évi zárszámadás. 1910. évi kezelési számadás. 4,697.872 344.466

Next

/
Thumbnails
Contents