Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1911 (Bécs, 1910)

Ho : \yil(- \ HH/f közös minisztérium 1ő t erjesztése a közös ügyek tárgyalására kiküldött magyar országos bizottsághoz, melylye! osztrák-magyar monarchia közös kiadásainak és bevételinek 1911. évi előirányzatát alkotmányos tárgyalás ' égett bemutatja. Wien 1910. Cs. kir. udvari és államnyomda.

Next

/
Thumbnails
Contents