Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1910 (Bécs, 1910)

HO f t/fjX- : /(Q'fO ' IA Jv J / // ^ I A közös minisztérium i/ előterjesztése a közös ügyek tárgyalására kiküldött magyar országos bizottsághoz, melylyel az osztrák-magyar monarchia közös kiadásainak és bevételeinek 1910. évi előirányzata alkotmányos tárgyalás végett bemutattatik. Wien 1910. Cs. kir. udvari és államnyomda.

Next

/
Thumbnails
Contents