Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1909 (Bécs, 1908)

MÖ -.Vllf /903 minisztérium lőterjesztése a közös ügyek tárgyalására kiküldött magyar országos bizottsághoz, melylyel osztrák-magyar monarchia közös kiadásainak és bevételeinek 1909. évi előirányzata alkotmányos tárgyalás végett bemutattatik. Wien 1908. Cs. kir. udvari és államnyomda.

Next

/
Thumbnails
Contents