Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1908 (Bécs, 1907)

Tartalom-mutató

tartalom- mutató . B1/ A közös ministerium előterjesztés© a közös Ügyek tárgyalá­sára kiküldött magyar országos bizottsághoz, mellyel az osztrák-magyar monarchia kôzë kiadásainak és bevételeinek 1908. évi előirányzata alkotmányos tárgyalás végett be- mutattatik. Wien: 1907. 39 1. Mellékletek az osztrák-magyar monarchia közös kiadásainak és bevételeinek 1908. évi előirányzatához. 1. füzet. Közös kül- ügyministerium. Wien: 1907. 33 1. / Mutatóval. / A közös külügyministerium előterjesztése a közös ügyek tár­gyalására kiküldött magyar országos bizottsághoz, melyben a külügyministerium 1907-ik évi költségvetéséhez az osztrák­é magyar monarchiának a II hágai nemzetközi békeértekezleten való részvétele folytán felmerült 105.000 K és a macedóniai reformcsendorséghez beosztott tisztek részére engedélyezett pótlékok következtében előállott 28.800 K költség fedezésére, összesen 133.800 K- t tevő póthiteleket kér. Wien: 1907. 2 1. A közös külügyminisztérium előterjesztése a közös ügyek tár­gyalására kiküldött magyar országos bizottsgghoz, melyben az 1903-ikévre szóló költségvetés 1. és 3. elmének rendkívüli szükségletéhez a házi, udvari és all&mi levéltár bebútorozá­sára és a tientsini cs. és kir. konzulátusi épület felépítésé­re és berendezésére engodélyezett 20.000, illétóleg 200.0^0 K. ptóhitel felhasználási és elszámolási határidejének újabb

Next

/
Thumbnails
Contents