Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1907 (Bécs, 1906)

A közös minisztérium m lő terjesztése a közös ügyek tárgyalására kiküldött magyar országos bizottsághoz, melylyel osztrák-magyar monarchia közös kiadásainak és bevételeinek 190 <. évi előirányzata alkotmányos tárgyalás végett bemutattatik. Wien 1906. A cs. kir. udvari és államnyomdából.

Next

/
Thumbnails
Contents