Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1906 (Bécs, 1906)

Tartalom-mutató

Tartalom- mutató. B1/ A közös minisztérium előterjesztése a közös ügyek tárgyalásá­ra kiküldött magyar országos bizottsághoz, mellyel az osztrák- magyar monarchia közös kiadásainak és bevételeinek 1906. évi előirányzata alkotmányos tárgyalás végett bemutattatik. Wien: 1906. Dpi. Előterjesztés.-- 1906-ik évi előirányzat.-- A határvám- Jövedék részletes előirányzatai az 1906- ik évre és pe­dig: 1./ a magyar korona országai részére; 2./ a birodal­mi tana; sban képviselt királyságok és országok részére; 3./ Bosznia és Hercegovina részére.— összehasonlító táb­lázatok. 38 1. Dpi. A közös ministerium előterjesztése a közös ügyek tárgya­lására kiküldött magyar országos bizottsághoz, melyben a chinai zavarok folytán a külügyministeriumnal keletkezett és a chinai kormány által fizetendő kárpótlásból vissza­térítendő tulkiadások fedezésére az 1905-ik évre 38.4C0 K. póthitelt kér. /l/ 1. Dpi. A közös ministerium előterjesztése a közös ügyek tárgya­lására kiküldött magyar országos bizottsághoz, melyben a külügyminlsterium 1903-ik évi rendkívüli szükségletéhez engedélyezett 307.200 korona póthitelbol 200.000 koronára nézve a rendeltetés kiterjesztését kéri. 2 1. _Dpl. 26 1./ Mutatóval. / Dpi. Közös külügyminlsterium.

Next

/
Thumbnails
Contents