Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1906 (Bécs, 1906)

hű MO : Vll-f ■ ' '' J A közös minisztérium előterjesztése a közös ügyek tárgyalására kiküldött magyar országos bizottsághoz, melylyel az osztrák-magyar monarchia közös kiadásainak és bevételeinek 1906. évi előirányzata alkotmányos tárgyalás végett bemutattatik. Wien 1906. A cs. kir. udvari és államnyomdából

Next

/
Thumbnails
Contents