Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1905 (Bécs, 1904)

Idterjesz. tése W i e n. A cs. kir. udvari és államnyomdából. 1904. melylyel az osztrák-magyar monarchia közös kiadásainak és bevételeinek 1905. évi előirányzata alkotmányos tárgyalás végett bemutattatik. i a lm ügyek tárgyalására Miött magyar országos Dizottságloz,

Next

/
Thumbnails
Contents