Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1903 (Bécs, 1902)

Tartalom-mutató

Tartalom- mutató. B1/ A közös ministerium előterjesztése a magyar országgyűlés tisztelt bizottságához, mellyel az osztrák-magyar monar­chia közös kiadásainak és bevételeinek 1903. évi előirány­zata alkotmányos tárgyalás végett bemutattátik. Bécs: 1902. 36 1. A közös ministerium előterjesztése a magyar országgyűlés tisztelt bizottságához, mellyel az 1901. és 19&2. évre pót­hiteleket kár a chinai zavarok folytán a külUgyministerlum- nál és a hadügyministeriumnál a hadi tengerészet számára ke­letkezett és a chinai kormány által fizetendő kárpótlásból visszatérítendő tulkiadások fedezésére. Bécs: 1902. 4 1. Mellékletek az osztrák-magyar monarchia közös kiadásainak és bevételeinek 1903. évi előirányzatához. 1. füzet. Közös kül- Ugyrainisterium. Bécs: 1902. 24 1. / Mutatóval. / A közös külügyrainisterium előterjesztése a közös ügyek tár­gyalására kiküldött magyar országos bizottsághoz, melyben 1./ az 1901-ik évi költségvetés 1-ső elmének rendes szükségleté­hez a ministeri palota homlokzatának helyreállítására 50.000 K-nyi; 2./ az 1902-ik évi költségvetés rendkívüli szükségleté­hez a házi, udvari és állami levéltár bebutorzására 60.000 K-nyi, összesen 110.000 K-l tevő póthitelek engeályezését kéri. Bécs: 1902. /1/ 1. Mellékletek az osztrák-magyar monarchia közös kiadásainak és

Next

/
Thumbnails
Contents