Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1903 (Bécs, 1902)

— előterjesztése a magyar országgyűlés tiszteli bizottságához. raelylyel az osztrák-magyar monarchia közös kiadásainak és bevételeinek 1903. évi előirányzata alkotmányos tárgyalás végett bemutattatik. s <7 1 ) B é c s. A cs. kir. udvari és államnyomdából.

Next

/
Thumbnails
Contents