Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1902 (Bécs, 1901)

Tartalom-mutató

Tartalom- mutató. A közös ministerium előterjesztése a magyar országgyűlés tisz­telt bizottságához, mellyel az osztrák-magyar monarchia közös kiadásainak és bevételeinek 1902. évi előirányzata alkotmányos tárgyalás végett bemutattatik. Bécs: 1901. 34 1. Mellékletek az osztrák-magyar monarchia közös kiack sainak 's be­vételeinek 1902. évi előirányzatához. 1. fűzet.Közös külügyiül - nisterium. Bécs: 1901. 27 1. / Mutatóval. / A közös külügyministerium előterjesztése a közös ügyek tárgyalá­sára kiküldött magyar országos bizottsághoz, melyben az 1./ 1897-ik évi költségvetés 2-ik cimének rendkívüli szükségletéhez az 1897-ik évi december hó 26-án legfelsőbb jóváhagyást nyert országos bioottsági határozatokkal ” a pekingi, tokiói és cetin- jei követség! paloták építésére és berendezésére " engedélyezett és azóta az 1900-ik évi kezelési időszak végéig kiterjesztett 300.000 frtnyi póthitelhez a kerek szambán 65.000 frtot /130.000 K-t/tevo tulkiadás fedezésére; 2./ az 1900-ik évi költségvetés 1-sö cimének rendes szükségletéhez a külügyministeriumi irattár uj helyiségének berendezésére fordított 27.727 K 64 frtnyi költségre; 3./ az 1901-ik évi költségvetés 1-so címének rendes szükségletéhez a házi, udvari és állami levéltárnak a ministeri palotához való építése folytán a ministeri palotában szükségessé vált 62.000 K-ba kerülő építkezési és átalakítási munkálatok­ra és 4./ az 1901. évi költségvetés 2-ik cimének rendes szükség­letéhez a Mexikóban felállítandó követség költségeiből az 1901. évi júliustól decemberig terjedő félévre eső 41.500 Knyi hányad

Next

/
Thumbnails
Contents