Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1902 (Bécs, 1901)

löt erjesztés a magyar országgyűlés tisztelt bizottságához. m< elylyel az osztrák-magyar monarchia közös kiadásainak és bevételeinek 1902. évi előirányzata alkotmányos tárgyalás végett bemutattatik. ■ V .. /O2j ■faban szükségessé . kitási munkúlatok­B é C s. A cs. kir. udvari és államnyomda cir..ének rendes szükség- 1901. költségeiből az 19C1. ! r'lóvrc eső 41.500 Knyi hányad

Next

/
Thumbnails
Contents