Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1901 (Bécs, 1900)

Tartalom-mutató

Tartalom- mutató. B1/ A közös ministerium előterjesztése a magyar országgyűlés tisz­telt bizottságához, mellyel az osztrák-magyar monarchia közös kiadásainak és bevételeinek 1901. évi előirányzata alkotmányos tárgyalás végett bemutattatik. Bécs: 1900. 34 1. Mellékletek az osztrák-magyar monarchia közös kiadásainak és bevételeinek 1901. évi előirányzatához. 1. füzet. Közös kül- Ugyministerium. Bécs: 1900. 25 1./ Mutatóval. / A közös külügyministerium előterjesztése a közös ügyek tárgya­lására kiküldött magyar országos bizottsághoz, melyben az 1900. évi költségvetés 2-ik cimének'-í’endkivüli szükségletéhez a párisi nagykövetnek az 1900-ik évi világkiállitás alkalmával felmerü­lendő rendkívüli költségei fedezésére 25.000 korona póthitel engedélyezését kéri. Bécs: 1900. /l/ 1. A közös külügyministerium előterjesztése a közös ügyek tárgyalá­sára kiküldött magyar országos bizottsághoz, melyben az 1897-ik évi költségvetés 2-dik cimének rendkívüli szükségletéhez a pe­kingi, tokiói és cetinjei követség! paloták épitésére és beren­dezésére engedélyezett 300.000 frtnyi felhasználási és elszámo­lási határidejének újbóli meghosszabbítását kéri. Becs: 1900. A/ 1. Mellékletek az osztrák-magyar monarchia közös kiad. sainak és be­vételeinek 1901. évi előirányzatához. 2. füzet. 1. rész.Közös hadi gyministerium. A. Közös hadsereg. Rendes szükséglet. Bécs: 1900. 371 1. / Részletes mutatóval. /

Next

/
Thumbnails
Contents